הרקדנית

79.00

גילאי 4+

ערכת קלפי ה’רקדנית’ מאפשרת מגוון משחקי תנועה,שמלמדים את שפת המחול ומעודדים ביטוי אישי ורגשי , פיתוח הדימיון והשפהמתאים לגילאי 3 ומעלה

אפשר לשחק לבד עם חברים או משפחה בבית ובחוץ