מריבות בין אחים

מריבות בין אחים מריבות בין אחים ככלי לחיים/ שני צוקרמן ההבנה הראשונה והחשובה ביותר כאשר אנחנו רוצים להפוך מריבה לייתרון,היא שמריבות פנימיות בין אחים הן חיוניות. וכאשר מנוהלות נכון יכולות להיותכלי אדיר להתפתחות יכולת תקשורת, משא ומתן, וויתור, פשרהוהבנה טובה יותר של ילדים את הסובבים אותם. כולנו היינו רוצים שיהיה קשר טוב בין ילדינו.שיגדלו ביחד בהרמוניה, […]